Já mám koně v Lomnici nad Popelkou

Město Lomnice nad Popelkou ve spolurpáci s krajským úřadem Libereckého kraje připravili pro obyvatele a návštěvníky města osmý ročník Dne koně.
Koně do zápřahu, koně jezdečtí a koníci všech velikostí se svými kočími a jezdci představili pestré celodenní představení. Krásné, moudré zvíře důvěřující svému člověku už po staletí slouží k práci, dopravě, sportovním aktivitám i adrenalinvým výkonům. To všechno jem měli mžnost vidět, obdivovat.
Místo mnoha slov a dlouhých vět vám mnohem více řekně fotoreportáž pořízená naší redakcí.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8675&id=4673